Mieć czas dla dziecka – to początek wszelkiego wychowania K. Hesselbacher      

 

 

                       Witaj Przedszkole 

   Serdecznie witamy naszych Przedszkolaków i ich Rodziców po wakacyjnej przerwie.
Mamy nadzieję, że wypoczęci i z uśmiechem na twarzy wrócicie w przedszkolne progi.
Szczególnie ciepło witamy naszych nowych Podopiecznych,
którym życzymy szybkiej adaptacji oraz nawiązania wspaniałych znajomości.
Wszystkim członkom naszej przedszkolnej Społeczności życzymy dużo radości,
słońca oraz wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym 2021/2022,
zaś  Rodzicom owocnej współpracy i zadowolenia!

Dyrektor, Kadra Pedagogiczna
i Społeczność Przedszkola nr 65 w Lublinie

 

 List Dyrektora Przedszkola do Rodziców

Szanowni Państwo Rodzice/ Opiekunowie!

           Przekazuję  Państwu  „Regulamin dla rodzica/opiekuna dziecka uczęszczającego do Przedszkola nr 65 w Lublinie w czasie zagrożenia zakażeniem COVID-19”,
stanowiący załącznik nr 1 do procedury BHP związanej z przeciwdziałaniem i zapobieganiem zakażeniu koronawirusem w Przedszkolu nr 65 od 1 września 2021 r.

W zakresie wychowania przedszkolnego obowiązują  wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 19 listopada 2020 r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 V aktualizacja.

W planowanej organizacji dołożyliśmy wszelkich starań, aby  pogodzić potrzeby dzieci, sugestie Państwa oraz wytyczne MEN, MZ i GIS.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z dokumentem i podpisanie stosownego  oświadczenia.

Małgorzata Kozłowska
Dyrektor Przedszkola nr 65

Załączniki:

http://p65.lublin.eu/wp-content/uploads/2021/08/Regulamin-dla-rodzicow-covid-19_1.09.2021.pdf

http://p65.lublin.eu/wp-content/uploads/2021/08/OSWIADCZENIE-RODZICA.pdf